Beynəlxalq ticarət və logistika

II ixtisas qrupu

Beynəlxalq ticarət və logistika ixtisası dünya dövlətləri arasında yaranan iqtisadi münasibətlərin xüsusi bir tipi olan beynəlxalq ticarətin təşkilini, müxtəlif sistemlərdə müasir informasiya-kompüter texnologiyaları vasitəsilə maddi-material axınlarının, informasiya, maliyyə və insan resurslarının planlaşdırılmasını və idarə olunmasını təmin eləyən mütəxəssis hazırlayır. Məzunlar XXI əsrin ən tələb olunan peşəsi olan logistika ixtisasına yiyələnərək maddi və informasiya axınlarının idarə olunmasını təmin edir,  eyni zamanda, təchizat zəncirlərinin idarə olunması, beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatlarının təşkili, dünya nəqliyyat bazarının fəaliyyətinin nəzəri əsasları  üzrə bacarıqlara malik olurlar. Xarici təchizat və tərəfdaşlarla işləməli olacaq məzunlar beynəlxalq iqtisadiyyatın logistik inkişaf istiqamətlərini, beynəlxalq biznesin logistik strukturlarını, beynəlxalq logistika menecmentini, logistika xidmətlərini, beynəlxalq logistika fəaliyyətinin hüquqi təminatını və s. bilmək imkanını əldə edirlər.

Tədris Planı

 

Ali təhsil səviyyəsi

Bakalavriatura

İxtisas qrupu

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

İxtisasın adı

Beynəlxalq ticarət və logistika

İxtisasın kodu

050401

İxtisasın işarəsi

BTL

Normativ təhsil müddəti

4 il

Tədris dili və fakültəsi

azərbaycan

Biznes və menecment

 

rus

Rus iqtisad məktəbi

 

türk

Türk dünyası iqtisad

 

ingilis

Beynəlxalq iqtisad məktəbi

 

ingilis

SABAH mərkəzi

*

İxtisasın tədris illəri üzrə işçi tədris planı

 

Fənlərin adı Kredit
I tədris ili  
Azərbaycan dilində işgüzar və akademik kommunikasiya 4
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-1 4
İqtisadiyyata giriş  6
Xətti cəbr və riyazi analiz  8
İKT - baza komputer bilikləri  8
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3 4
Mikroiqtisadiyyat 10
Azərbaycanın tarixi 5
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-2 3
Ehtimal nəzəriyyəsi və riyasi statistika  8
Karyera planlaması 5
Yumşaq bacarıqlar (Soft skills) 9
II tədris ili  
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-3 4
Mikroiqtisadiyyat 10
«1.Maliyyə Uçotu  
2.Maliyyə Hesabatlılığı  
3.Xərclərin idarəedilməsi  
4.Risk və nəzarət  
5.Mühasibatda proqram təminatı» 6
Logistikanın əsasları 6
Beynəlxalq ticarət hüququ 4
Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya-4 4
Makroiqtisadiyyat 10
«1.Marketinq  
2.Reklam işi  
3.Beynəlxalq marketinq  
4.Qiymət siyasəti  
5.Xidmətlərin Marketinqi   
6.Yeni məhslların inkişaf etdirilməsi  
7.İctimaiyyətlə əlaqələr  
8.İdman marketinqi  
9.Könüllülük fəaliyyəti» 6
Biznesin əsasları 6
Təchizat zəncirinin idarəedilməsi 4
III tədris ili  
«1. Biznesin əsasları*  
2. Liderlik  
3.Təşkilat nəzəriyyəsi   
4. Sosial sahibkarlıq  
5. Könüllülük fəaliyyəti» 6
«1.Rəqəmsal iqtisadiyyat (Sahə iqtisadiyyatı)  
2.Sənaye iqtisadiyyatı  
3.Ətraf mühitin iqtisadiyyatı  
4.Azərbaycan iqtisadiyyatı  
5.Sosial sahələrin iqtisadiyyatı  
6.İnstitutsional iqtisadiyyat  
7.Aqrar iqtisadiyyat  
8.Davranış iqtisadiyyatı» 6
«1.İqtisadi dinamikanın əsasları  
2.İnnovasoya iqtisadiyyatı  
3.Firmanın iqtisadiyyatı» 8
Beynəlxalq nəqliyyat əməliyyatları 6
Beynəlxalq iqtisadiyyat 4
Menecment 7
«1.İnformasiya texnologiyaları (ixtisas üzrə)  
2.İnformasiyanın idarə edilməsi  
3.Sahibkarlığın əsasları və biznesə giriş  
4.Politoloqiya» 3
Statistika 10
Beynəlxalq biznes  6
Beynəlxaql Ticarət 4
IV tədris ili  
Ekonometrika 10
«1.Fəlsəfə  
2.Sosiologiya  
3.AR Konstitusiyası və hüququn əsasları  
4.Məntiq  
5.Etika   
6.Multikulturalizmə giriş» 3
«1.Bank işi  
2.Sığorta   
3.Maliyyə riyaziyyatı  
4.Davranış maliyyəsi  
5.Aktivlərin qiymətləndirilməsi və idarəedilməsi  
6.Maliyyə mühəndisliyi  
7.Könüllülük fəaliyyəti» 7
«1.Ehtiyatların idarəedilməsi  
2.Beynəlxalq multimodal daşımalar  
3.Qlobal biznes strategiyası» 6
«1.İdxal/İxrac əməliyyatları  
2.Qlobal logistika və təchizat sistemi  
3.Xarici ölkələrin iqtisadiyyatı  
4.Beynəlxalq biznes iqtisadiyyatı» 4
Mülki müdafiə 3
«1.Proseslərin idarə edilməsi  
2.Beynəxalq menecment  
3.Müasir idarəetmə metodları  
4.İnkişafın idarə edilməsi» 7
«1.Anbar təsərrüfatı  
2.Beynəlxalq risk menecmenti  
3.Mədəniyyətlərarası idarəetmə və beynəlxalq danışıqlar» 4
Sərt bacarıqlar (Hard skills) 10
İstehsalat təcrübəsi / layihə 6

 • UNEC hər semester imtahanlarda yüksək nəticə göstərən istedadlı tələbələrnə əlaçılıq təqaüdündən əlavə TOP 15 təqaüdü verir
 • 600+ bal toplayan I kurs tələbələrinə, birinci semester 100 AZN əlavə təqaüd verilir

UNEC təhsil həyatınızı unudulmaz etmək üçün mübadilə proqramları təklif edir. Aşağıda qeyd olunan Avropa və Türkiyə universitetində bir semester həm oxuya, həm də səyahət edə bilərsiniz

 • Erasmus proqramı çərçivəsində Almaniya, Fransa, Koreya, Litva və s. Avropa universitetlərində
 • Mevlana proqramı çərçivəsində Türkiyənin Hacettepe, İstanbul, Yıldız Teknik Universiteti kimi 48 universitetində təhsil almaq və beynəlxalq təcrübə qazanmaq imkanı yaradılır

 

 • Elektron idarəetmə platforması EDUMAN
 • “UNEC Ekstern” onlayn tədris mərkəzi 
 • Virtual müəssisə
 • 24/7 kitabxana

UNEC-də yaradılan innovasiya mərkəzləri vasitəsilə siz həm nəzəri, həm də praktiki biliklər əldə edəcəksiniz.

 • II ixtisas qrupu üzrə Dövlət İmtahan Mərkəzinin müəyyən etdiyi qayda və prosedurlar əsasında; 
 • müsabiqədənkənar qəbul üçün müvafiq sənədləri (IB Diploma Programme, Advanced Level of General Certificate of Education, Advanced Placement) DİM-ə təqdim etməklə.

2 elmlər doktoru və 70% fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə malik peşəkar müəllim heyəti müasir tədris texnologiyalarından yaranmaqla yüksək səviyyəli təlimlər həyata keçirir.

 • Logistik şöbənin rəhbəri
 • Menecer-logist
 • Beynəlxalq ticarət  üzrə mütəxəssis
 • Nəqliyyat-logistika üzrə mütəxəssis
 • Anbar meneceri
 • Alışlar üzrə agent

Tələbələrə öz ixtisasları ilə yanaşı, yerli və nüfuzlu xarici universitetlərdə ikinci diplom qazanmaq imkanı təklif olunur: 

 • Montpeller Universiteti (Fransa), ICD Biznes Mərkəzi (Fransa)
 • Universitetdaxili İkili diplom Proqramı (Təhsil müddəti ərzində ikinci ixtisasın diplomunu əldə etmə imkanı)

 • ümumi fənnlər;
 • nüfuzlu universitetlərin proqramları ilə inteqrasiya olunmuş ixtisas fənləri;
 • ixtisas üzrə seçmə fənnlər.

Tədris planları və sillabusların keyfiyyəti daim mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır, bazarın tələbələrinə uyğunluğu araşdırılır və işəgötürənlərin bütün tələblərini nəzərə almağa imkan verir.