Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində ED 2.10 Dissertasiya şurası haqqında
Dissertasiya şurası 53 «İqtisad elmləri» elm sahəsinin 5301.01 «Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi», 5307.01 «İqtisadi nəzəriyyə», 5308.01 «Ümumi iqtisadiyyat» və 5312.01 «Sahə iqtisadiyyatı» ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi dərəcələri almaq üçün dissertasiya işlərinin müdafiəsini təşkil edir.

Fəaliyyət göstərən Dissertasiya şurasının  tərkibində fəal elmi və elmi-pedaqoji iş aparan 24 nəfər yüksək ixtisaslı mütəxəssislər təmsil  olunurlar.
UNEC Dissertasiya Şurasının tərkibi
i.e.d., prof. Məhiş Əhmədov Sədr
i.e.d., prof. Arif Şəkərəliyev Sədr müavini
i.e.d., prof. Əlican Babayev Sədr müavini
i.f.d. Zöhrab İbrahimov Elmi katib

 
ED 2.10 — Dissertasiya Şurasında keçirilmiş müdafiələrin avtoreferatları 

21 sentyabr 2022-ci il, ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının iclası

İddiaçı Nilufər Muradova

Avtoreferat – Nilufar Muradova
Abstract – Nilufar Muradova


28 sentyabr 2022-ci il, ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının iclası

İddiaçılar Leyla Yusifova, Cavid Hüseynli, Nigar Məmmədova, Təranə Kərimova

Avtoreferat  -Leyla Yusifova
Abstract – Leyla Yusifova

Avtoreferat – Cavid Huseynli
Abstract – Javid Huseynli

ABSTRACT-Nigar Mammadova
Avtoreferat -Nigar Mammadova
Dissertasiya Nigar Məmmədova

DİSSERTASİYA Tarana Karimova
ABSTRACT-ENGLİSH-Tarana Karimova
AVTOREFERAT-Tarana Karimova


27  may 2022-ci il, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün FD 1.11 — Dissertasiya Şurasının İclası

İddiaçı Yeganə Fətəliyeva

Dissertasiya Yeganə Fətəliyeva
Abstract – YEGANƏ FATALIYEVA
Avtoreferat – Yeganə Fətəliyeva


18  may 2022-ci il, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçü ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının İclası

İddiaçı Aqil Əsədov

ABSTRACT-AGİL ASADOV
Avtoreferat Aqil Əsədov
Dissertasiya- Aqil Əsədov


20  may 2022-ci il, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru dərəcəsi almaq üçün FD 1.11 — Dissertasiya Şurasının İclası

İddiaçılar Xatirə Dövlətova və Nizami İsmayılov

Dissertasiya-Xatira Dovlatova
Abstract Xatira Dovlatova
Avtoreferat-Xatira Dovlatova

Dissertasiya – Nizami İsmayilov
Avtoreferat-Nizami İsmayılov
ABSTRACT-NIZAMI ISMAYLOV


04 may 2022-ci il, ED 2.10 — Dissertasiya Şurasının lclası 

İddiaçılar Nicat Hüseynov və Nigar Ələkbərova 

Dissertasiya_Nicat Huseynov
Avtoreferat_Nicat Huseynov
Abstract Nijat Huseynov

Диссертация_NİGAR ALEKBEROVA
АВТОРЕФЕРАТ-НИГАР АЛЕКБЕРОВА
Avtoreferat-NİGAR ƏLƏKBƏROVA
ABSTRACT-NİGAR ALEKBEROVA


20 aprel 2022-ci il, ED 2.10 Dissertasiya şurasının İclası

İddiaçı Mətanət Həsənova

Mətanət Həsənova – Dissertasiya
Avtoreferat Metanet Hesenova
ABSTRACT-METANET HASANOVA


13 aprel 2022-ci il, ED 2.10 Dissertasiya şurasının İclası

İddiaçı Leyla Məlikova

Диссертация Лейли Меликова
AZ_Аvtoreferat – Leyli Məlikova

RU- Автореферат – Лейли Меликова
Abstact – Leyli Melikova


16 mart 2022, ED 2.10 Dissertasiya şurasının İclası

İddiaçı İsgəndər Babazadə

Disseertasiya İsgəndər Babazadə
Abstract – İsgandar Babazada
Avtoreferat – İsgəndər Babazadə


11 mart 2022-ci il, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən  FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclası

İddiaçı Mirvari Qəzənfərli

Dissertasiya – Mirvari_Qəzənfərli
Avtoreferat – Mirvari_Qəzənfərli


16 Fevral 2022-ci il, ED 2.10 Dissertasiya şurasının iclası

İddiaçılar Ruhiyyə Əliyeva və Şəhla Əlicanova

Abstrakt – Ruhiyya Aliyeva
Avtoreferat – Ruhiyyə Əliyeva
Dissertasiya- Ruhiyyə Əliyeva

Avtoreferat – Şəhla Musa qızı Əlicanova 
Dissertasiya –  Şəhla Musa qızı Əlicanova 
 Abstrakt  – Alijanova Shahla Musa


04 FEVRAL 2022-ci il, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin nəzdində İqtisadi Araşdırmalar Elmi Tədqiqat İnstitutunda fəaliyyət göstərən FD 1.11 Dissertasiya şurasının iclası

İddiaçı Əsmər Manafova

Dissertasiya – Əsmər Manafova
Avtoreferat – Əsmər Manafova
Abstract – Asmar Manafova

28 DEKABR 2021-ci il, FD 1.11 Disertasiya şurasının iclası

Avtoreferat – İlqar Sadıqov – azərbaycan dilində
Avtoreferat – İlgar Sadiqov – English version
Dissertasiya – İlqar Sadiqov

Avtoreferat – Gülnarə Fətəliyeva – azərbaycan dilində
Avtoreferat – Gülnarə Fətəliyeva – English version
DİSSERTASİYA-GÜLNARƏ FƏTƏLİYEVA


22 DEKABR 2021-ci il, ED 2.10 Disertasiya şurasının iclası

Fuad Cabbarov – ABSTRACT
Aftoreferat Fuad Cabbarov – azərbaycan dilində
Dissertasiya – Fuad Cabbarov

AVTOREFERAT- Orxan Bağırov – azərbaycan dilində
Abstract – Orkhan Baghirov
Dissertasiya – Orxan Bağırov


15 DEKABR 2021-ci il, ED 2.10 şurasının iclası

Arzu Allahverdiyeva- Avtoreferat – azərbaycan dilində
Arzu Allahverdiyeva-Avtoreferat -ingilis dilində
Dissertasiya-Arzu Allahverdiyeva

Pika Muradova-avtoreferat ingilis dilində
Pika Muradova-avtoreferat azərbaycan dilində
Dissertasiya -Pika Muradova


 26 noyabr 2021-ci il, FD1.11 şurasının iclası

DİSSERTASİYA – ƏFQAN MUSAYEV 
İngilis dilinde Avtoreferat – Afqan Musayev
AVTOREFERAT – Əfqan Musayev


27 oktyabr 2021-ci il, ED 2.10 şurasının 27 oktyabr 2021-ci il iclası

Azeri-Avtoreferat-Tamara Əliyeva
Avtoreferat-English version-Tamara Əliyeva

Rus dilində-Avtoreferat-Tamara Əliyeva

Avtoreferat-azeri-Vəsilə Xəlilova
Avtoreferat-english-Vesile Khalilova
Dissertasiya  – Vəsilə Xəlilova


20 OKTYABR 2021-ci il, ED 2.10 şurasının iclası

Dissertasiya – Naila Sultanova
ABSTRACT-Naila Sultanova
Avtoreferat-Naila Sultanova-Azeri

 Dissertasiya – Cavid Veliyev
Avtoreferat-Cavid Veliyev-azeri

İngilis -Avtoreferat Cavid VeliyevUNEC Dissertasiya Şurasının iclasları