person

Kafedra: Dizayn
Struktur bölmə: UNEC Dİzayn Məktəbi
Vəzifə: Müəllim
person

Kafedra: Tətbiqi iqtisadiyyat
Struktur bölmə: Rus İqtisad Məktəbi
Vəzifə: Baş müəllim
person

c.e.n.

c.e.n.

Kafedra: İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar
Struktur bölmə: İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Vəzifə: Dosent
Nailiyyətlər: Qabaqcıl təhsil işçisi
person

Abdulkərim Əkbər oğlu Sadıqov

Abdulkərim Əkbər oğlu Sadıqov

Kafedra: Maliyyə və audit
Struktur bölmə: Maliyyə və mühasibat fakültəsi
Vəzifə: Dekan müavini, Baş müəllim
person

f.-r.e.n. dosent Abdulla Xudayat oğlu Abdullayev

f.-r.e.n., dosent Abdulla Xudayat oğlu Abdullayev

Kafedra: Rəqəmsal texnologiyalar və tətbiqi informatika
Struktur bölmə: Rəqəmsal iqtisadiyyat fakültəsi
Vəzifə: Dosent
person

Abuhəyat Müşrəvan qızı Əliyeva

Abuhəyat Müşrəvan qızı Əliyeva

Kafedra: İqtisadiyyat
Struktur bölmə: İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Vəzifə: Müəllim
person

k.e.n. dosent Adik Seyfəl oğlu Məmmədov

k.e.n., dosent Adik Seyfəl oğlu Məmmədov

Kafedra: İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar
Struktur bölmə: İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Vəzifə: Dosent
person

i.e.n. dosent Adil Şeyruz oğlu Hüseynov

i.e.n., dosent Adil Şeyruz oğlu Hüseynov

Kafedra: İqtisadiyyat və texnoloji elmlər
Struktur bölmə: Beynəlxalq Magistratura və Doktorantura Mərkəzi
Vəzifə: Dosent
person

Adilə Tariyel qızı Abdullayeva

Adilə Tariyel qızı Abdullayeva

Struktur bölmə: Rektorluq
Vəzifə: UNEC Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin direktoru, Direktor
Nailiyyətlər: Fəxri Fərman
person

Adilə Yemilyan qızı Süleymanova

Adilə Yemilyan qızı Süleymanova

Kafedra: Mühəndislik və tətbiqi elmlər
Struktur bölmə: Mühəndislik fakültəsi
Vəzifə: Baş müəllim
person

dosent Afaq Camaləddin qızı Hüseyn

dosent Afaq Camaləddin qızı Hüseyn

Kafedra: Karyera planlaşdırılması və inkişafı / Biznesin idarə edilməsi
Struktur bölmə: UNEC Biznes Məktəbi
Vəzifə: Dosent
person

r.f.d. Afaq Faiq qızı Məmmədova

r.f.d. Afaq Faiq qızı Məmmədova

Kafedra: Riyaziyyat və statistika
Struktur bölmə: İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Vəzifə: Baş müəllim
person

Afaq Fərhad qızı Aslanova

Afaq Fərhad qızı Aslanova

Kafedra: Biznes və logistika
Struktur bölmə: Biznes və menecment fakültəsi
Vəzifə: Baş müəllim
person

f.e.n. professor Afaq Sultan qızı Məmmədova

f.e.n., professor Afaq Sultan qızı Məmmədova

Kafedra: Humanitar fənlər
Struktur bölmə: Ümumi fənlərin tədrisinin təşkili departamenti
Vəzifə: Professor
Nailiyyətlər: Fəxri Fərman
person

c.f.d. dosent Afaq Zakir qızı Hacıyeva

c.f.d., dosent Afaq Zakir qızı Hacıyeva

Kafedra: İctimai idarəetmə və sosial innovasiyalar
Struktur bölmə: İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi
Vəzifə: Dosent