İnformasiya texnologiyaları

I ixtisas qrupu

Bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələr müasir informasiya texnologiyalarının informasiya prosesləri, informasiya resursları, informasiya sistemləri, elmi və texniki informasiyanın verilənlər bazası, biliklər bazası, informasiya məhsulu və xidmətləri bazarı kimi əsas anlayışlar ilə dərindən tanış olur, informasiya sistemləri və informasiya texnologiyaları arasındakı əlaqəni öyrənirlər. Bu ixtisasın əsaslarına yiyələnməklə tələbələr informasiya sistemlərinin və texnologiyalarının fəaliyyətini dəstəkləyən və verilənlərin təhlükəsizliyini təmin edən proqram təminatından istifadəyə əsaslanan bilik və vərdişlər qazanır, həm də kompüter şəbəkələrində işin təşkili xüsusiyyətlərini öyrənməklə yeni tələblərə cavab verən texniki və proqram vasitələrinin sazlanmasını həyata keçirmək imkanı əldə edirlər.

Tədris Planı

 

Ali təhsil səviyyəsi

Bakalavriatura

İxtisas qrupu

6. Texniki və texnoloji  ixtisasları qrupu

İxtisasın adı

İnformasiya texnologiyaları

İxtisasın kodu

05061r

İxtisasın işarəsi

İTEX

Normativ təhsil müddəti

4 il

Tədris dili və fakültəsi

azərbaycan

Rəqəmsal iqtisadiyyaat

 

rus

Rəqəmsal iqtisadiyyaat

*

İxtisasın tədris illəri üzrə işçi tədris planı