Mühasibat uçotu və audit

II ixtisas qrupu

Mühasibat uçotu və audit ixtisaslna aid olan ixtisaslaşmalar

İstehsal sferasında mühasibat uçotu və audit

Xidmət sferasında mühasibat uçotu və audit