Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə