İqtisadi fəaliyyətin növləri

Fəlsəfə doktoru proqramı üzrə