Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi

Təkrar ali təhsil üzrə ixtisaslar

050404 – “Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi”

Həmçinin bu ixtisas tələbələrə idarəetmə nəzəriyyəsi sahəsində geniş iqtisadi bilikləri, eləcə də müəsisənin fəaliyyətini effektiv planlaşdırmağı, kollektivi idarə etməyə imkan verən peşəkar və inzibati bacarıqlar öyrədir.

Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi ixtisasından məzun olanlar:

  • Dövlət və bələdiyyə orqanlarında,
  • İcra hakimiyyətində,
  • Yerli özünüidarəetmə orqanlarında,
  • Sosial müdafiə orqanlarında,
  • Qeyri-kommersiya təşkilatlarında,
  • Beynəlxalq təşkilatlarda dövlət qulluqçusu, dövlət və bələdiyyə idarəsi mütəxəssisi, maliyyə meneceri və s. kimi işlərdə mütəxəssis kimi çalışa bilərlər.