Qida mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

 “Qida mühəndisliyi”  ixtisası üzrə təhsil alan  bakalavr tələbələr müasir qida texnlogiyalarının yaradılmasında əsas nəzəri və praktiki istiqamətləri, qida məhsullarının istehsalında müasir tədqiqat üsullarını, texnoloji metodları, nanotexnoloji üsulları, qida qatqıları, bioloji aktiv əlavələrin sağlam, keyfiyyətli qida məhsullarının alınmasında tətbiqini, keyfiyyətin normallaşdırılması, məhsulların standartlaşdırılması, təhlükəsiz məhsul istehsalını, klassik və modern qida nəzəriyyələrini, texnologiyaların mikrobioloji, reoloji, biokimyəvi əsaslarını, xammal və qida məhsullarının xarabolma səbəbləri və onların aradan qaldırılması üçün tələbləri, qida istehsalı  sahəsində mövcud olan beynəlxalq qanunvericilik, normativ–texniki sənədlər, qida məhsullarına və müəssisələrinə olan təhlükəsizlik tələbləri, Avropa Direktikləri və yerli standartların tələbləri, “Tarladan süfrəyə” prinsipinə əsaslanan təhlükəsiz məhsul istehsalı, mövcud risklər və təhlükələrin qarşısının alınması, minimuma endirilməsi və idarə olunmasını öyrənir.

Bu ixtisas üzrə təhsilini başa vuran məzunlar qida sənayesinin istənilən sahəsində  süd və süd məhsulları, balıq və balıq məhsulları, ət və ət məhsulları, şərabçılıq, çörək və unlu qənnadı məmulatları istehsal edən müəssisələrdə, elmi tədqiqat laboratoriyalarında, iaşə müəssələrində mühəndis-texnoloq, qida təhlükəsizliyi üzrə menecer, laboratoriya mütəxəssisi və s. kimi vəzifələrdə çalışa bilər.

Bu ixtisasda mütəxəssis hazırlığı çərçivəsində tələbələrə aşağıdakı fənlər tədris  olunur: Qida kimyası, Qida məhsullarının biokimyası, Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası, Qida mikrobiologiyası, Qida məhsullarının keyfiyyətinə texniki-kimyəvi nəzarət, Fiziki kimya, Tibbi və funksional qidalar kimyası.