Elektrik və elektronika mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

Elektrik mühəndisinin vəzifələri elektrik işləri üçün sənədlərin hazırlanması və elektrik təchizatı şəbəkələrinin quraşdırılmasıdır. İşin miqyası bir otaqdan bütün şəhərə qədərdir. Peşə sahibləri belə şəbəkələrin çəkilməsi və istismarı ilə məşğul olan bir şirkətdə işləyirsə, bu zaman onun əsas vəzifələri obyektlərə baş çəkmə və hesablamaların aparılmasından ibarət olur. Bu halda elektrik mühəndisi texniki işçilərin işinə nəzarət edir. Elektrik mühəndisi həmçinin elektrik maşınlarını, aparatlarını və sənaye zavodarının hissələrini də dizayn edir. Elektrik mühəndisi, elektrik enerjisinin paylanması ilə əlaqədar prosslərin dizaynı, istismarı və idarə edilməsi üzrə mütəxəssisdir.