Marketinq

II ixtisas qrupu

Ölkələri canlı saxlayan əsas elementlər, yaratdıqları dəyərlərdir. Müasir dövrdə istehsalla yanaşı istehsal olunan məhsula dəyər yaratmaq ən əhəmiyyətli məsələdir. Müəssisələrdə dəyər yaratma fəaliyyətini həyata keçirərkən, istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun istehsal etmək üçün onlara qulaq asmaq lazımdır. İstədiyində istədikləri məhsulları istədikləri ölkələrə təqdim etmək üçün bu sahədə çalışacaq ixtisaslı insanlara ehtiyac var. Rəqabətin intensivləşdirilməsi bu sahədə insan resurslarına olan tələbatı artırır. Burada bazarda bu tələbatın ödənilməsi üçün kifayət qədər bilik, bacarıq və avadanlıqlar olan marketinq mütəxəssisləri hazırkı kurs proqramı (məzmun) ilə hazırlanır. Marketinq özəl sektor tərəfindən bəslənən intizam olduğundan, özəl sektorun və akademiyanın qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək lazımdır. Ekspertlərin özəl sektorun iştirakı və qatqıları kurs dövründə yaradılmış dəyərə dəyər verir.
Proqramdan məzun olan tələbələr reklam idarəçiliyi, ictimai əlaqələr, özəl sektorda satış sektoru və hökumət sektoru, məhsul idarəçiliyindən müştəri əlaqələrinə, lojistikdən marketinq araşdırmalarına qədər müxtəlif peşəkar qruplarda işləyə bilər. Bundan əlavə, rəqəmsal marketinq, e-ticarət, yeni və qloballaşan dünya ehtiyacları və peşə sərhədlərinin itməsi konsepsiyası sərhədləri kimi yönəldilə bilər.