Mühasibat uçotu, təhlil və audit

II ixtisas qrupu

Mühasibat uçotu, əməliyyatlar və əməliyyatların maliyyə vəziyyətini izah edəcək məlumat sistemi ilə aktivlərin və əməliyyat ehtiyatlarının formalaşması, istifadə qaydaları, bu aktiv və ehtiyatlarda dəyişikliklər haqqında məlumat verən bir məlumat sistemidir. Mühasibat uçotu yalnız mənfəət üçün qurulan əməliyyatlar üçün deyil, həm də mənfəət məqsədlərinə xidmət etməyən, yəni cəmiyyətin xeyrinə olmayan bütün strukturlar üçün etibarlıdır. Buna görə əməliyyat çağırıldıqda bütün strukturlar örtülür. Ümumiyyətlə, mühasibat sistemi qazanclı müəssisələr üçün daha vacibdir.