Maliyyə

II ixtisas qrupu

Maliyyə ixtisasına daxil olan ixtisaslaşmalar:

Bank işi

Vergi və vergiqoyma

Sığorta işinin təşkili

Maliyyə nəzarəti və audit

Maliyyə menecmenti

Maliyyə bazarları

*

Bank işi

Vergi və vergiqoyma

Sığorta işinin təşkili

Maliyyə menecmenti

Maliyyə nəzarəti və audit

Maliyyə bazarları