İqtisadiyyat

II ixtisas qrupu

İqtisadiyyat ixtisasına aid olan ixtisaslaşmalar

İqtisadi nəzəriyyə

İqtisadiyyatın tənzimlənməsi

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi

Qiymətləndirmə

Makroiqtisadi siyasət

Turizmin iqtisadiyyatı

Ekonometriya

Əməyin iqtisadiyyatı

Aqrar sahənin iqtisadiyyatı