Dünya iqtisadiyyatı

II ixtisas qrupu

Dünya iqtisadiyyatı ixtisasına ai

Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər

Gömrük işi

Beynəlxalq ticarət

Beynəlxalq maliyyə və valyuta kredit

münasibətləri