Kompüter elmləri

I ixtisas qrupu

Kompüter elmləri ixtisası üzrə ixtisaslaşmalar

İdarəetmənin informasiya texnologiyaları

İqtisadi informasiya sistemləri

İqtisadi fəaliyyətin riyazi və informasiya təminatı

İnformasiya sistemləri