İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

İnformasiya texnologiyaları və sistemləri mühəndisliyi ixtisası üzrə ixtisaslaşmalar

İnformasiya mühafizəsi və təhlükəsizliyi

İnformasiya texnologiyaları və telekommunikasiya sistemləri

İdarəetmədə informasiya sistemləri

Tətbiqi proqram təminatı