Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

Texnoloji maşın və avadanlıqlar mühəndisliyi ixtisası üzrə ixtisaslaşma

Yüngul sənaye və məişət xidmətinin texnoloji maşın və avadanlıqları

Yeyinti sənayesi və iaşə ticarətinin texnoloji maşın və avadanlıqları