Qida məhsulları mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

Qida məhsulları mühəndisliyi ixtisası üzrə ixtisaslaşmalar

İaşə məhsullarının texnologiyası və iaşənin təşkili

Şərabçılıq və qıcqırtma istehsalının  texnologiyası

Qida təhlukəsizliyi