Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi

I ixtisas qrupu

Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi ixtisasına aid olan ixtisaslaşmalar

Tikiş məmulatlarının texnologiyası

Təbii liflərin istehsalının texnologiyası və avadanlıqları