Marketinq

II ixtisas qrupu

Müasir dövrdə istehsalla yanaşı istehsal olunan məhsula dəyər yaratmaq ən əhəmiyyətli məsələdir. Müəssisələrdə dəyər yaratma fəaliyyətini həyata keçirərkən, istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun istehsal etmək üçün onların fikirlərini araşdırmaq lazımdır. Müəyyən məhsulları ölkələrə lazəmi şəkildə təqdim etmək üçün bu sahədə çalışacaq ixtisaslı insanlara ehtiyac var. Rəqabətin intensivləşdirilməsi bu sahədə insan resurslarına olan tələbatı artırır. Burada bazarda bu tələbatın ödənilməsi üçün kifayət qədər bilik, bacarıq və avadanlıqlar olan marketinq mütəxəssisləri hazırkı kurs proqramı (məzmun) ilə hazırlanır. Marketinq özəl sektor tərəfindən bəslənən intizam olduğundan, özəl sektorun və akademiyanın qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək lazımdır. Ekspertlərin özəl sektorun iştirakı və qatqıları kurs dövründə yaradılmış dəyərə dəyər verir.

Marketinq ixtisasının məqsədi mal və xidmətlər, məkanlar, insanlar, ideyalar, təcrübələr, idman, əyləncə, səhiyyə, təhsil, siyasət kimi bir çox sahədə marketinq nəzəriyyəsi və təcrübələrini bilən və peşəkar şəkildə tətbiq edə bilən marketinq mütəxəssisləri yetişdirməkdir. Bu ixtisas üzrə məzun olan tələbələr özəl və dövlət sektorlarında reklam, ictimaiyyətlə əlaqələr, satış mütəxəssisi kimi sahələrlə yanaşı, məhsul idarəçiliyindən müştəri münasibətlərinə, logistikadan marketinq araşdırmalarına qədər müxtəlif peşələrdə çalışa bilərlər. Bundan əlavə, yeni və qloballaşan dünyanın tələblərinə uyğun gələn və sərhəd anlayışının ortadan qalxmasını təmin edən rəqəmsal marketinq və e-ticarət kimi peşə qruplarına istiqamətlənə bilərlər.

Bu ixtisasın məzunları reklam idarəçiliyi, ictimai əlaqələr, özəl sektorda satış sektoru və hökumət sektoru kimi sahələrdə, eyni zamanda məhsul idarəçiliyindən müştəri əlaqələrinə, loqistikdən marketinq araşdırmalarına qədər müxtəlif peşəkar qruplarda işləyə bilər. Bundan əlavə, rəqəmsal marketinq, e-ticarət, yeni və qloballaşan dünya ehtiyacları və peşə sərhədlərinin itməsi konsepsiyası sərhədləri kimi yönəldilə bilər.

Ölkələri canlı saxlayan əsas elementlər, yaratdıqları dəyərlərdir. Müasir dövrdə istehsalla yanaşı istehsal olunan məhsula dəyər yaratmaq ən əhəmiyyətli məsələdir. Müəssisələrdə dəyər yaratma fəaliyyətini həyata keçirərkən, istehlakçıların ehtiyaclarına uyğun istehsal etmək üçün onlara qulaq asmaq lazımdır. İstədiyində istədikləri məhsulları istədikləri ölkələrə təqdim etmək üçün bu sahədə çalışacaq ixtisaslı insanlara ehtiyac var. Rəqabətin intensivləşdirilməsi bu sahədə insan resurslarına olan tələbatı artırır. Burada bazarda bu tələbatın ödənilməsi üçün kifayət qədər bilik, bacarıq və avadanlıqlar olan marketinq mütəxəssisləri hazırkı kurs proqramı (məzmun) ilə hazırlanır. Marketinq özəl sektor tərəfindən bəslənən intizam olduğundan, özəl sektorun və akademiyanın qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək lazımdır. Ekspertlərin özəl sektorun iştirakı və qatqıları kurs dövründə yaradılmış dəyərə dəyər verir.

Proqramdan məzun olan tələbələr reklam idarəçiliyi, ictimai əlaqələr, özəl sektorda satış sektoru və hökumət sektoru, məhsul idarəçiliyindən müştəri əlaqələrinə, lojistikdən marketinq araşdırmalarına qədər müxtəlif peşəkar qruplarda işləyə bilər. Bundan əlavə, rəqəmsal marketinq, e-ticarət, yeni və qloballaşan dünya ehtiyacları və peşə sərhədlərinin itməsi konsepsiyası sərhədləri kimi yönəldilə bilər.

Tədris Planı

 

Ali təhsil səviyyəsi

Bakalavriatura

İxtisas qrupu

4. İqtisadiyyat və idarəetmə ixtisasları qrupu

İxtisasın adı

Marketinq

İxtisasın kodu

050407

İxtisasın işarəsi

MARK

Normativ təhsil müddəti

4 il

Tədris dili və fakültəsi

azərbaycan

Biznes və menecment

 

rus

Rus iqtisad məktəbi

 

türk

Türk dünyası iqtisad

 

   

*

İxtisasın tədris illəri üzrə işçi tədris planı